Obliczanie wysokości emerytury

Każdy pracownik zdaje sobie sprawę z tego, że część jego wynagrodzenia trafia na konto ZUS, z którego w przyszłości będzie wypłacana emerytura. Wysokość świadczenia emerytalnego zależy od kilku różnych czynników, spośród których na nie wszystkie mamy bezpośredni wpływ i niektórych po prostu zmienić nie możemy. Po pierwsze, wysokość emerytury zależy od naszego stażu pracy. Im dłużej pracujemy, tym świadczenie będzie w wyższej wysokości, ponieważ, co logiczne, na nasze konto zostanie odprowadzona większa ilość składek.

W jakim wieku przechodzimy na emeryturę?

Jeżeli zatem decydujemy się przejść na emeryturę wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, której wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, to musimy liczyć się z tym, że nasza emerytura będzie nieco niższa, niż gdybyśmy pracowali dłużej. Niektórzy właśnie dlatego wraz z przejściem na emeryturę nie rezygnują całkiem z pracy i dorabiają sobie do emerytury. Jak obliczyć emeryturę – nad tym zastanawia się pewnie niejedna osoba zbliżająca się do tego okresu emerytalnego.

Wysokość świadczenia emerytalnego ZUS zależy też od tego, ile w czasie swojej aktywności zawodowej zarabialiśmy. Jest to bezpośrednio związane z tym, w jakiej wysokości odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne. Trzeba wiedzieć, że od każdego wynagrodzenia odprowadzane są składki, ale nie są to wyłącznie składki na poczet przyszłej emerytury. Składka na ubezpieczenie społeczne to składka odpowiednio na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zatem, tylko pewna część pieniędzy odprowadzanych na tak zwany ZUS będzie w przyszłości wykorzystana do wypłaty emerytur. Pozostałe zostaną spożytkowane w przypadku konieczności wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, świadczenia rehabilitacyjnego, czy zasiłku macierzyńskiego.

Jak wysoka będzie nasza emerytura?

Nie można też oczekiwać, że dostaniemy emeryturę w takiej kwocie, w jakiej zostały odprowadzone za nas składki na ubezpieczenie emerytalne. Przynajmniej nie stanie się tak w stu procentach. Wysokość emerytury zależy też od pewnych czynników społecznych, takich jak chociażby przewidywalne dalsze trwanie życia. Na tej podstawie wylicza się ile miesięcy po przejściu na emeryturę dana osoba będzie ją pobierać i jest to jeden ze wskaźników wysokości emerytury. Nasza praca i nasza aktywność zawodową dzieli się też na okresy składkowe i nieskładkowe, i tak dajmy na to okres przebywania na zwolnieniu lekarskim czy okres urlopu bezpłatnego są okresami nieskładkowym, które jednak też są wliczane do emerytury, ale w mniejszym wymiarze niż składkowe.

Redakcja myvisions.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *