Jak wygląda leasing w przypadku importu maszyn z zagranicy?

Import maszyn z zagranicy to opcja, na którą decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Dobrym rozwiązaniem okazuje się w tym przypadku leasing, który często pozwala uzyskać potrzebny sprzęt na korzystnych warunkach. 

Przedsiębiorca może w ten sposób rozwinąć swój park maszynowy, nawet jeśli nie posiada w danym momencie wystarczających środków oraz nabyć urządzenia niedostępne w Polsce. Jakie mamy możliwości leasingu w przypadku importu maszyn?

Dlaczego warto zdecydować się na leasing zagranicznego sprzętu?

Firmy z różnych powodów decydują się na zakup maszyn poza granicami Polski. Może to być spowodowane brakiem podobnego sprzętu na krajowym rynku, również tym wtórnym. Inną przyczyną jest znacznie niższa cena konkretnej maszyny, co często ma miejsce w przypadku urządzeń sprowadzanych z Azji, głównie Chin. 

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się też na import maszyn ze względu na możliwość zakupu bez VAT (gdy chodzi o kupno w którymś z krajów Unii Europejskiej). Ta ostatnia opcja bywa bardziej opłacalna, gdy zamiast leasingu zdecydujemy się na pożyczkę leasingową.

Rodzaje leasingu dla importu maszyn z zagranicy

Zasadniczo można wyróżnić 3 rodzaje leasingu maszyny z zagranicy:

  • zakup sprzętu w imieniu klienta przez firmę leasingową bezpośrednio od zagranicznego producenta czy sprzedawcy,
  • zakup maszyny ze środków własnych klienta, montaż w Polsce i odsprzedaż do leasingodawcy (po wcześniejszym ustaleniu wszystkich warunków),
  • leasingowanie zwrotne środka trwałego (np. innego sprzętu) i zakup maszyny z zagranicy za uzyskane pieniądze.

W pierwszym przypadku zdarza się, że producent maszyny wymaga wysokiej dopłaty przed wysyłką, często w granicach 80–90%. Stwarza to pewne ryzyko dla firmy leasingowej, może więc ona zażądać od leasingobiorcy dodatkowych zabezpieczeń takich jak zastaw, akredytywa czy poręczenie innej firmy. 

Opcje zakupu maszyny ze środków własnych i leasingu zwrotnego są do siebie podobne, z tą różnicą, że w drugim przypadku przed sfinalizowaniem leasingu zwrotnego maszyn ich wyceny dokonuje profesjonalny rzeczoznawca. Obydwa te rozwiązania są też chętniej stosowane przez leasingodawców.

Koszty związane z importem maszyn

Koszty leasingu importowanych maszyn produkcyjnych, a także linii technologicznych obejmują:

  • odsetki leasingowe, 
  • ubezpieczenie majątkowe, 
  • oplata za import (zależna od firmy leasingowej),
  • koszty prefinansowania, czyli odsetki za transze, które leasingodawca zapłacił sprzedawcy do czasu uruchomienia umowy.

Zdarzają się również koszty związane z koniecznością przewalutowania, tłumaczenia dokumentów oraz wyceny w przypadku maszyny używanej. 

Leasingobiorca nie płaci natomiast za przygotowanie kontraktu w postaci umowy trójstronnej. Dodatkowo koszty transportu sprzętu i szkolenia są najczęściej składową jego ceny. Jeżeli tak nie jest, to leasingodawcy nie podejmują się finansowania. 

Skorzystanie z leasingu przy imporcie maszyn z zagranicy to opcja, która pozwoli Ci zdobyć potrzebny sprzęt szybko i na korzystnych warunkach.

Redakcja myvisions.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.