Jak chronić siebie i innych podczas organizacji imprezy masowej?

Koncerty, festiwale lub mecze piłki nożnej są przykładami imprez masowych. Towarzyszy im dobra zabawa, emocje i poczucie wspólnoty. Wydarzenia te niosą ze sobą również pewne zagrożenia, dlatego organizatorzy imprez masowych muszą kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo uczestników, mienia oraz o swój wizerunek. Dowiedz się, jak wygląda ochrona imprez i jak zorganizować niezapomniane wydarzenie o charakterze masowym, aby przebiegało bez zakłóceń.

Po pierwsze – formalności, czyli zezwolenie na imprezę i plan zabezpieczenia

Wszystkie wytyczne dotyczące organizacji imprezy masowej zawarto w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. Zgodnie z tymi przepisami organizator wydarzenia odpowiada za zabezpieczenie imprezy i jest zobowiązany do spełnienia wymogów przeciwpożarowych, zapewnienia zaplecza sanitarnego i pomocy medycznej. Wcześniej jednak trzeba stworzyć plan imprezy i jej regulamin, następnie uzyskać zezwolenie od właściwego organu administracji (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) na organizację imprezy masowej. 

Decyzja jest wydawana na podstawie opinii służb porządkowych i ratowniczych, a wniosek powinien wpłynąć przynajmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem. Ilość formalności może przyprawić o zawrót głowy, dlatego warto rozważyć powierzenie całej organizacji profesjonalnej firmie, np. agencji ochrony, która odpowiada za zabezpieczenie imprez.

Ochroniarz na imprezę, czyli kto i jak zabezpiecza imprezy masowe?

Gdy formalności zostaną dopełnione, można zająć się bezpieczeństwem uczestników. Na imprezie masowej nie może zabraknąć wyszkolonych funkcjonariuszy ochrony. Ich najważniejszym zadaniem jest przeciwdziałanie aktom przemocy i wandalizmu, co wiąże się z koniecznością przeprowadzania patroli i reagowaniem na każde naruszenie zasad bezpieczeństwa. Ochrona na imprezy musi zadbać nie tylko o bezpieczeństwo ludzi, ale również chronić wizerunek oraz mienie organizatora, czyli sprzęt, wyposażenie, a także elementy infrastruktury.

Wielu niebezpiecznych sytuacji udaje się uniknąć już na wstępie – wystarczy zorganizować profesjonalne punkty kontroli bezpieczeństwa. W tym miejscu ochroniarz sprawdza bilety, może kontrolować bagaże uczestników wydarzenia w celu wyeliminowania zabronionych lub niebezpiecznych przedmiotów.

Ochrona na imprezy – jak działać w sytuacjach kryzysowych?

Nawet na najlepiej zabezpieczonych imprezach mogą zdarzyć się sytuacje kryzysowe. Z tego względu ochrona imprez polega również na zarządzaniu tłumem w razie wystąpienia niespodziewanych zdarzeń. Przykładem może być wybuch pożaru lub pojawienie się gwałtownej burzy. Funkcjonariusze ochrony mają odpowiednie kompetencje i predyspozycje, aby sprawnie przeprowadzić ewakuację i zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. Będą w stałym kontakcie ze służbami ratowniczymi i gaśniczymi, a w razie potrzeby udzielą pierwszej pomocy.

Jak widać, prawidłowe zabezpieczenie imprezy będzie rzutować na jej przebieg, dlatego warto współpracować wyłącznie z profesjonalistami, czyli z firmami ochroniarskimi, które mają wypracowane procedury i duże doświadczenie w zabezpieczaniu wydarzeń z udziałem publiczności.

Redakcja myvisions.pl