Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to jeden z elementów gałęzi prawa cywilnego. Jest to generalnie prawo, które dotyczy życia codziennego i tej najbardziej osobistej sfery życia. Z prawem rodzinnym może mieć do czynienia każdy z nas, warto więc mieć na ten temat przynajmniej podstawową wiedzę. Prawo rodzinne obejmuje przykładowo regulacje dotyczące małżeństwa, takie jak chociażby sposobu rozliczania się małżonków, regulowania ich wzajemnej i wspólnej sytuacji majątkowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestię ustrojów majatkowych.

Kiedy zaczyna się rodzina?

Zawierający związek małżeński wchodzą w tak zwaną wspólność majątkową, co oznacza, że w trakcie trwania małżeństwa wszelkie wpływy do ich majątku są wspólne. Wynagrodzenie za pracę, które otrzymuje mąż nie jest więc wyłącznie jego własnością, ale wchodzi do majątku wspólnego, którym w równym stopniu może dysponować zarówno mąż, jak i jego żona. Oczywiście nie jest to sytuacja pozbawiona wyjątków i niektóre dobra wchodzą do majątku osobistego małżonka. Takim składnikiem jest na przykład darowizna przekazana na rzecz jednego z małżonków, czy nagroda która wygra małżonkę. Takie rzeczy zasilają konto danej osoby i drugi z małżonków nie może nim swobodnie dysponować. Przed zawarciem małżeństwa, jak też w każdym momencie jego trwania małżonkowie mogą zawrzeć umowę, tak zwaną intercyzę, w której postanowią rozdzielność majątkową. Na mocy takiej umowy wszystkie dobra przestają być wspólne dla obu małżonków, a trafiają na konto tego, kto je zdobył. Jeżeli więc żona chce zarabiać własne pieniądze i mieć wyłączny wpływ na ich wydawanie, może podpisać z mężem taka umowę i wtedy już dysponować tylko swoimi pieniędzmi i innymi dobrami.

Kiedy taka sytuacja jest korzystna?

Jest to sytuacja korzystna zwłaszcza wtedy, gdy na przykład ktoś prowadzi działalność gospodarczą albo dysponuje dużym majątkiem i podejmuje działania wiążące się z ryzykiem finansowym. Podpisanie intercyzy może w razie kłopotów zapewnić to, że oboje małżonkowie nie pozbędą się całych dwóch pieniędzy. Prawo rodzinne to nie tylko kwestie małżeńskie. Reguluje ono też szereg innych sfer życia człowieka, jak chociażby kontakty rodzicielskie, alimenty, rozwody i separację. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są rozstrzygane przez sądy cywilne w wydziałach cywilnych albo rodzinnych. Zajmują się nimi sądy rejonowe albo właściwe sądy okręgowe. Na przykład w sprawach alimentów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd okręgowy, a w drugiej instancji, to znaczy po wniesieniu apelacji, sąd apelacyjny. W razie niepłacenia alimentów należy wnieść pozew do sądu.

Redakcja myvisions.pl