Prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie jest to szereg praw, które przysługują konsumentom. Prawa te zawarte są w różnego rodzaju aktach normatywnych, które obowiązują w kraju. Głównym celem funkcjonowania prawa konsumenckiego jest szeroko pojęta ochrona konsumenta w gospodarce rynkowej. W Polsce konsumentowi przysługuje szereg różnego rodzaju praw. Przede wszystkim obywatel ma prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obejmuje gwarancje przed niebezpiecznymi towarami oraz usługami, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą zagrażać życiu lub zdrowiu.

Prawo dotyczące oznakowania produktów

Wymaga się, aby towary i usługi były odpowiednio oznakowane, aby konsument mógł wiedzieć, jakiego rodzaju niebezpieczeństw się po nich może spodziewać. Kolejnym istotnym prawem jest prawo do rzetelnej informacji, które jest ochroną przed ekonomicznym wykorzystywaniem konsumentów przez nierzetelnie działające firmy. Konsument nie może zostać wprowadzony przez nie celowo w błąd i ma prawo do zawsze rzetelnej informacji dotyczącej cech danego produktu lub danej usługi. Konsumentowi przysługuje także prawo do wyboru, które obejmuje fakt, że konsument powinien osiągnąć całkowitą korzyść ekonomiczną podczas zakupu danego towaru lub usługi i nie być na tym stratny. Istotne jest także prawo do wysłuchania głosu konsumenta. Zgodnie z nim obywatel powinien mieć swobodny dostęp do różnego rodzaju instytucji, które mu to umożliwią.

Jakie prawa ma konsument?

Konsument w Polsce posiada także prawo do pozytywnego załatwienia uzasadnionych reklamacji, które zapewnia pomoc w rozpatrywaniu reklamacji oraz dochodzeniu swoich praw. Obywatel posiada także niezbywalne prawo do edukacji. Powinien od posiadać swobodny dostęp do rzetelnych informacji dotyczących podstawowych cech towarów lub usług, które planuje zakupić. Ponadto kupujący powinien być w pełni usatysfakcjonowany z jakości zakupionego produktu i nie mieć wątpliwości co do jego bezpieczeństwa. Sprzedawany przez firmę produkt powinien być sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa oraz odpowiednio oznakowany, aby kupujący mógł wcześniej zapoznać się z danymi informacjami.

Kupujący powinien znać swoje prawa, ale także swoje obowiązki, a także wiedzieć jak wygląda proces ewentualnej reklamacji. Konsument żyjący w Polsce posiada również prawo do życia w zdrowym środowisku, czyli czystym i naturalnym. Takie warunki życia umożliwiają społeczeństwu zachowywanie lepszego zdrowia oraz samopoczucia, a także życia. Ważna w tym kontekście jest także odpowiednia edukacja ekologiczna, której celem jest odpowiednia edukacja społeczeństwa.

Redakcja myvisions.pl