Prawo autorskie

Prawo autorskie w pracy grafika najprościej opisuje zasada, że zakazane jest to co nie jest wyraźnie dozwolone. To znaczy, że z utworu twórcy możemy korzystać tylko w takim zakresie w jakim określają to przepisy o dozwolonym użytku. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której twórca nie skonkretyzował dokładnie na jakich zasadach możemy korzystać z danego utworu. Precyzując nie będziemy mieli możliwości naruszyć prawa autorskiego, jeżeli zastosujemy się do powyższych wskazówek.

Prawa autorskie a grafika

Oczywiście kiedy mamy do czynienia z grafiką to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Warto zauważyć, że prawa autorskie możemy podzielić na prawa osobiste oraz prawa majątkowe. Prawo autorskie to przykład prawa osobistego, które w dodatku jest niezbywalne. Oznacza to, że będąc twórcą tylko my posiadamy prawo autorskie do naszego utworu i nie możemy tego prawa przenieść na żadną inną osobę, nawet jeżeli byśmy chcieli. Czasami jednak w niektórych umowach może pojawić się zapis, w którym autor zobowiązuje się do tego, że nie będzie się przyznawał do danego dzieła. W skrócie nie będzie się afiszował z faktem, że jest twórcą danego utworu. Jeżeli naruszymy takie zobowiązanie to będzie nam groziła odpowiedzialność cywilna.

Co mogą zawierać umowy?

Dlatego zawsze warto dokładnie czytać umowy i patrzeć dokładnie co się podpisuje. Niezależnie od tego jakie zajmujemy miejsce przysługuje nam prawo do autorstwa. Oczywiście zawsze możemy próbować negocjować poszczególne postanowienia umowy, które naszym zdaniem usiłują ograniczyć prawa osobiste, które należą do nas. Należy pamiętać, że będąc twórcą możemy się zobowiązać do braku wykonywania prawa do autorstwa, a także możemy ustalić, że będziemy go wykonywać w określony sposób. Warto zauważyć, że każdy utwór, który jest wykonany osobiście przez nas jest chroniony przez prawo autorskie. Nie ma znaczenia ile pracy w dany utwór włożyliśmy, wystarczy fakt, że stworzyliśmy go osobiście. Nawet najprostsza grafika może być uznana jako nasz utwór i może być ona objęta prawem autorskim. Dlatego możemy dochodzić naszych praw nawet jeżeli nie włożyliśmy dużo pracy w powstanie danego dzieła.

Wystarczy, że nasze dzieło jest przejawem indywidualnej pracy osobistej, do której możemy sobie rościć prawa. Z cudzego utworu możemy korzystać tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to sytuacja kiedy twórca zezwoli nam nam na skorzystanie z danego utworu, a drugi przypadek to korzystanie z utworu w granicach, które wynikają z przepisów o użytku dozwolonym. Zgodę taką możemy uzyskać osobiście.

Redakcja myvisions.pl