Faktura VAT

0
137

Faktura VAT to dokument sprzedaży, który potwierdza wystąpienie transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy dwoma stronami: odbiorcą oraz dostawcą. Może być ona wystawiona zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej (wtedy nazywana jest e-fakturą). Wystawienie faktury VAT oraz jej przekazanie od odbiorcy do dostawcy powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Zwyczajowo podatnik ma czas na wystawienie faktury VAT do 15 dnia miesiąca, który nastąpi po miesiącu, w którym wystąpiła w danym przedsiębiorstwie sprzedać. Jednakże zdarzają się również wyjątki od tej reguły.

Co powinna zawierać faktura VAT?

Faktura VAT powinna zawierać szereg istotnych danych, bez których jej ważność nie będzie istotna. Faktura VAT potwierdzająca dokonaną w przedsiębiorstwie sprzedaż powinna zawierać dane obejmujące elementy takie jak: dane oraz adresy sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP sprzedawcy oraz nabywcy, datę sprzedaży oraz datę wystawienia faktury, nazwę towaru lub usługi, który podlega sprzedaży, jednostkę ilości, w której podawane są sprzedawane towary lub usługi, cenę jednostkową towarów lub usług oraz wartość towarów lub usług, adekwatne stawki podatku, sumę wartości netto sprzedanych przez przedsiębiorstwo towarów lub usług, kwotę podatku od wartości netto sprzedanych towarów lub usług, wartość sprzedanych towarów lub usług wraz z kwotą podatku, kwota należności ogółem za sprzedane towary lub usługi. Wystawiona faktura VAT nie wymaga podpisu ani odbiorcy, ani dostawcy. Istnieje kilka rodzajów faktur VAT. Wśród nich można wymienić między innymi fakturę proformę, fakturę zaliczkową, fakturę korygującą, fakturę marżę, fakturę elektroniczną, a także dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej, dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku, a także dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi.

Czym jest faktura proforma?

Faktura proforma nie jest oficjalnie dokumentem księgowym, a jedynie dokumentem, który informuje klienta o cenach wybranych towarów lub usług, a także jest informacją o płatności. Faktura zaliczkowa jest to faktura, która jest wystawiana po otrzymaniu przedpłaty. Faktura korygująca natomiast jest to taka faktura, która jest wystawiana, gdy na oryginalnej fakturze został popełniony błąd i należy go poprawić. Faktura marża jest specjalnym rodzajem faktury, w której podatek VAT odprowadza się tylko od marży, a nie od całej wartości faktury. Faktura elektroniczna, jak już wcześniej zostało wspomniane, jest takim rodzajem faktury, który jest przesyłany kontrahentowi w formie elektronicznej, czyli online, bez konieczności wystawiania wersji papierowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here