Planowanie strategiczne w oparciu o doradztwo firmy zewnętrznej

Bez dwóch zdań w swojej firmie warto postawić na planowanie strategiczne. Przyjęcie i realizacja odpowiedniej strategii działania zwiększają szanse na sukces biznesowy podmiotu gospodarczego oraz pozwalają na przygotowanie się na różne ewentualności. To ważne, ponieważ rynek lubi zaskakiwać. Obecnie firmy z sektora MŚP w województwie pomorskim pomogą skorzystać z dotacji na pokrycie kosztów przygotowania strategii z zewnętrznym podmiotem. Jak z tego skorzystać?

Dlaczego planowanie strategiczne jest tak ważne?

Bez dwóch zdań dobrze przygotowana strategia krótko- i długoterminowa to podstawa sprawnego zarządzania firmą. Dzięki niej można uporządkować poszczególne etapy rozwoju biznesu, które na końcu mają doprowadzić do osiągnięcia założonego celu. Starannie przygotowany i konsekwentnie realizowany plan zwiększa szanse na sukces, jednak wymaga to odpowiedniego przygotowania biznesowego i merytorycznego. Obecnie rynek cechuje się wysoką dynamiką zmian oraz występowania nieoczekiwanych sytuacji, dlatego w ramach planowania strategicznego warto postawić na elastyczność. 

Dobrzy menedżerowie są w stanie trafnie ocenić szanse i zagrożenia rynkowe, a następnie w oparciu o nie dostosować strategię działania lub umiejętnie ją przemodelować. Przedsiębiorcy nieposiadający doświadczenia w tym zakresie mogą skorzystać ze wsparcia zewnętrznych profesjonalistów, którzy mają wiedzę i poparte wynikami sukcesy w tym zakresie. Usługi tego typu świadczą m.in. doradcze firmy zewnętrzne

Tworzenie strategii w oparciu o doradztwo firmy zewnętrznej

Proces tworzenia strategii działania firmy w oparciu o wsparcie zewnętrznych specjalistów to rozsądny wybór. Nie każdy przedsiębiorca musi mieć odpowiednie doświadczenie w tym zakresie (dotyczy to nie tylko początkujących biznesmenów). Ponadto prowadząc własną firmę, na wiele aspektów trudno spojrzeć z perspektywy osoby trzeciej. Taka chłodna kalkulacja i pozbycie się emocji w procesie analizy rynku sprawiają, że dużo łatwiej o przygotowanie planowania strategicznego, które będzie skuteczne i znajdzie odzwierciedlenie w kolejnych działaniach osób zarządzających podmiotem gospodarczym. 

Ponadto firmy doradcze wspierają przedsiębiorców nie tylko w przygotowaniu strategii i jej instrumentów, ale także w pozyskiwaniu na nie środków. Obecnie dużą szansą dla firm z sektora MŚP w województwie pomorskim jest skorzystanie z systemu SPEKTRUM. W jego ramach można otrzymać nawet 50% dotacji w postaci grantu na specjalistyczne usługi doradcze, w tym m.in.: przygotowanie analizy wykonalności, strategii rozwoju, biznesplanu, czy też specyfikacji technicznej dla potencjalnej inwestycji. 

Profesjonalne wsparcie Trigonum w całym procesie

Jednym z podmiotów wspierających przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania dotacji oraz przeprowadzania całego procesu jest firma Trigonum. To zespół ekspertów biznesowych, którzy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę rynkową. Dzięki temu poprowadzą cały proces od A do Z oraz pomogą w pozyskaniu finansowania na usługi doradcze. W zakresie kompetencji specjalistów Trigonum leżą również: dokładna analiza potrzeb klienta, projektowanie nowych produktów, tworzenie i wdrażanie strategii sprzedaży, wdrażanie innowacji, a także wsparcie podczas audytu, który realizuje Agencja Rozwoju Pomorza jako firma dotująca. Profesjonalne wsparcie obejmuje przygotowanie wniosku dotacyjnego, przeprowadzenie go, a także rozliczenie uzyskanych środków. Zachęcamy do skorzystania z biznesowej oferty Trigonum. 

Redakcja myvisions.pl