Jak obliczyć podatek od nieruchomości w Garwolinie?

Zamierzasz wybudować dom lub kupić działkę w Garwolinie? Spoczywać będzie na Tobie obowiązek płacenia podatku od nieruchomości. Warto więc znać sposób obliczania tego podatku. Co trzeba wiedzieć na jego temat? Jakie stawki obowiązują na terenie Garwolina?

Garwolin – kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Posiadacze nieruchomości położonych na terenie Polski w większości opłacać muszą podatek od nieruchomości. Garwolin nie jest w tej kwestii wyjątkiem i osoby, które budują dom lub kupują ziemię w tym mieście, również muszą liczyć się z perspektywą wywiązywania się z tego obowiązku. Podatek od nieruchomości w Garwolinie płacą:

 • właściciele;
 • użytkownicy wieczyści;
 • samoistni posiadacze;
 • posiadacze zależni nieruchomości (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem opodatkowania są nieruchomości takie jak:

 • budynki lub ich części (podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa);
 • budowle lub ich części służące działalności gospodarczej (podstawą opodatkowania jest wartość);
 • grunty (podstawą opodatkowania jest powierzchnia).

Należy pamiętać, że od tego prawa istnieją jednak wyjątki. Informacje o nieruchomościach, które nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, można znaleźć w art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wśród nieruchomości zwolnionych z tego podatku wymienić można na przykład budynki gospodarcze przeznaczone na działalność rybacką czy leśną.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości znajdujących się w Garwolinie?

Osoby fizyczne, które rozliczają podatek od nieruchomości, składając informację IN-1, nie muszą samodzielnie wyliczać kwoty opodatkowania. Obowiązek ten spoczywa jednak na osobach prawnych, które do urzędu składają deklarację DN-1. By wyliczyć wysokość podatku od nieruchomości, należy przemnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę podatku.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 określa maksymalne stawki podatku nieruchomości w tym roku. Należy jednak pamiętać, że każda gmina może ustalić swoje stawki, o ile nie przekraczają one wartości tych z obwieszczenia Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości Garwolin – stawki w 2022 roku

Obliczanie kwoty, którą przyjdzie nam zapłacić z tytuł podatku od nieruchomości, jest dosyć proste i wymaga przede wszystkim znajomości aktualnych stawek w danej gminie oraz powierzchni objętej podatkiem. Na jakie stawki w 2022 roku powinni być przygotowani posiadacze ziemi lub budynków w Garwolinie?

 • w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,70 zł od 1m2 powierzchni;
 • w przypadku budynków mieszkalnych lub ich części – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • w przypadku budynków (także mieszkalnych) lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
 • o powierzchni do 200 m2 – 16,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • o powierzchni powyżej 200 m2 do 500 m2  – 18,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • o powierzchni powyżej 500 m2 – 20,10 zł od 1 m2 powierzchni.

Informacje o stawkach dla pozostałych typów nieruchomości można znaleźć w aktualnej uchwale Rady Miasta Garwolina w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Redakcja myvisions.pl